Opsøgende og opfølgende salgsarbejde er for langt de fleste B2B virksomheder en nødvendighed i dag – dels for at få tilgang af nye kunder, men også for at fastholde og udvikle eksisterende kunder.

Baun & Partners har stor erfaring og ekspertise i opsøgende og opfølgende salgsarbejde og har i de sidste godt 15 år hjulpet rigtig mange B2B virksomheder med f.eks.:

 • at få nye kunder
 • at komme ind på nye markeder
 • at få en højere kendskabsgrad i markedet
 • at få ideer til produktudvikling, serviceudvikling, konceptudvikling m.m.
 • at fastholde og udvikle eksisterende kunder
 • Med flere


Som eksempler på forskellige typer af opsøgende og opfølgende salgsarbejde Baun & Partners tilbyder, kan f.eks. nævnes:

 • Målrettet, direkte og personlig dialogmarkedsføring via telefonen
 • Mødebooking
 • Leadgenerering
 • Udarbejdelse af og opfølgning på kampagner, direct mails m.m.
 • Opfølgning på og relationspleje af bestående kunder
 • Mersalgsaktiviteter over for bestående kunder
 • Styring og gennemførelse af kundeloyalitetsprogrammer
 • Screening af markeder
 • Oprettelse og opdatering af kundedatabaser
 • Med flere